Privacy verklaring

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als schoonheidsspecialiste een klantdossier aanleg.

Uw dossier bevat aantekeningen over uw:

  • Persoonsgegevens om contact te kunnen onderhouden.
  • Persoonsgegevens voor uitsluiten van verkeerd toepassen van producten en /of behandelingen.
  • Afstemmen behandeladvies op individuele klant.

Ik doe mijn best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik :

  • Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens.
  • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Een (werk week) agenda te maken.
  • Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst getekend.
  • Een deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik bijzondere persoonsgegevens nodig heb voor een behandeling, zal ik u expliciet toestemming vragen bij de intake.

Deze gegevens uit het Klantdossier blijven 2 jaar na de laatste behandeling bewaard.

Terug naar hoofdpagina